load > info

I'm not used to pick up the camera without first knowing what I want to say.

No acostumbro a coger la cámara sin antes saber qué quiero decir.

No acostumo a agafar la càmera sense abans saber què vull dir.